Çerçeve Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Turan Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “Huzur Mah. Fatih Cad. No: 67/16 Sarıyer/İstanbul” adresinde mukim, Turan Teknoloji A.Ş. (“Turan”) ile Turan’ı kullanan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi imzalaması veya elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tanımlar

Turan Hizmetleri: Turan tarafından sunulan Uygulama, Turan Sadakat Programı ve Turan Kart hizmetlerini ifade eder.

Turan Kart: Turan Hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya sağlanan fiziksel veya sanal ödeme aracını ifade eder.

Turan Sadakat Programı: Uygulama’yı ve Turan Kart’ı kullanan Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme uyarınca kazandığı puanlar, bu puanlar vasıtasıyla veya puan kullanımına konu olmadan faydalandığı kampanyalar, indirimler, fırsatlar, tanıtımlar ve sair imkânların tümü ile bunlara ilişkin Turan’ın sağladığı hizmetleri ifade eder.

İş Ortağı: Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden ve/veya Turan Kart ile gerçekleştirdiği işlemlere ve/veya Turan Sadakat Programı kapsamında sunulan imkânlara ilişkin mal ve hizmetleri sunan ve/veya sair ödeme işlemlerinin tarafı olan Turan’ın anlaşmalı olduğu tarafları ifade eder.

Kullanıcı: Uygulama’yı kullanan ve Uygulama’nın ve İş Ortağı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya sadece Turan Kart sahibi kullanıcıyı ifade eder.

Uygulama: Turan mobil uygulamasını ifade eder.

Ürün ve Hizmetler: Uygulama üzerinden ve/veya Turan Kart kullanımı ile Kullanıcı’nın ulaşabileceği Turan veya İş Ortaklarınca sunulan/sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri ifade eder.

Üyelik Bilgileri: Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olmak ve/veya Turan Hizmetleri’nden faydalanmak için paylaştığı ad, soyadı, e-posta, cep telefonu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair bilgileri ifade eder.

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Turan Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler’den faydalanılmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Turan, Turan Sadakat Programı ile Kullanıcı’ya, satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile Uygulama ve/veya Turan Kart kullanımı ile gerçekleştirdiği sair işlemleri doğrultusunda, puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Kullanıcı ayrıca Uygulama dahilinde yer alan diğer birtakım Ürün ve Hizmetler’den faydalanabilir ve/veya Uygulama’dan bağımsız olarak Turan Kart ile belirli ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Turan Hizmetleri’nin, Turan Sadakat Programı’nın ve/veya Ürün ve Hizmetler’in kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak Turan tarafından yayınlanan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Uygulama’da yer alan/ yer alacak veya Uygulama harici kanallardan kendisine Turan tarafından iletilecek olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu metinlerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Kullanıcı’ya sunulacak Ürün ve Hizmetler kapsamında Turan ve/veya ilgili üçüncü taraflar ile Kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmesi gerekebileceğini aksi halde Kullanıcı’nın bu Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

Turan Sadakat Programı ve Ürün ve Hizmetler’in Sağlanması

Turan Sadakat Programı münhasıran Turan’ın yönetimi ve İş Ortakları ile söz konusu olan/olacak anlaşmalar doğrultusunda Kullanıcı’ya sunulmaktadır.

Turan Sadakat Programı kapsamında sunulacak imkanlar, ilgili kampanya ve/veya İş Ortağı nezdinde değişiklik göstermekte olup uygulanacak şartlar ve söz konusu olacak kazanımlar (elde edilen puanların hangi mecralarda ne şekilde kullanılabileceği dahil olmak üzere) spesifik kampanya/imkan özelinde belirlenecektir. Turan Sadakat Programı, Kullanıcı’ya sabit bir hak veya yetki verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Kullanıcı, kendisine sunulan kampanyaların aksi Turan’ca belirtilmedikçe birleştirilemeyeceğini, İş Ortağı ve/veya Ürün ve Hizmetler bazında farklı oranda imkânlar ve kampanyalar sunulabileceğini, Turan’ın bu hususlarda dilediği zaman değişiklik yapabileceğini kabul eder.

Turan Sadakat Programı kapsamında dönemsel olarak verilen indirimler ile elde edilen puanlar birleştirilmeyebilir. Bazı hallerde Kullanıcılar’ın elde edeceği puan ve/veya imkân farklılaşabilir veya puan kazanılması söz konusu olmayabilir. Ek olarak, kazanılan puanların geçerlilik tarihleri her kampanya özelinde farklı olarak belirlenebilir.

Herhangi bir Kullanıcı’ya Turan Sadakat Programı kapsamında herhangi bir imkânın sağlanmış olması, aynı imkândan diğer Kullanıcılar’ın da faydalanabileceği anlamına gelmemektedir. Turan Sadakat Programı Kullanıcı’ya özel imkan ve fırsatlar sağlamaktadır.

Turan Sadakat Programı kapsamında Turan, Kullanıcılar’a belirtilen imkânları sağlamak adına Kullanıcılar’ın alışveriş ve ürün/hizmet kullanım alışkanlıklarını inceler, Turan’a Kullanıcı ve/veya İş Ortağı ve/veya ödeme hizmeti sağlayıcı taraflarca aktarılan verileri değerlendirir ve Kullanıcı’nın Turan Sadakat Programı kapsamındaki faaliyetleri ve işlemlerini bu kapsamda analiz ederek Kullanıcı’ya en uygun imkânları sunmaya yönelik süreçleri yürütür ve yönetir.

Kullanıcı’nın Turan Sadakat Programı’ndan faydalanabilmesi için işbu Sözleşme’de yer alan üyelik ve kullanım şartlarına uygun hareket etmesi ve ilgili işlemlerini Turan Kart ile ve/veya Uygulama üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. Uygulama üzerinden ve/veya Turan Kart ile gerçekleştirilen işlemlerin geri alınması, iptal edilmesi veya sair nedenle geçersiz olması halinde ilgili Turan Sadakat Programı imkânından yararlanılması mümkün olmayıp Kullanıcı’ya bu çerçevede sağlanan puan ve sair menfaatler geri alınır.

Turan ve İş Ortakları tarafından sunulan Ürün ve Hizmetler’e erişim gerek Uygulama ve/veya Turan’ın internet sitesi üzerinden gerekse turan@turan.app e-postası aracılığı ile veya Çağrı Merkezi yoluyla sağlanabilir. Turan Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler, Turan tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecek, birtakım özellikler ürünler ve/veya hizmetler kaldırılabilecek ve/veya yenileri eklenebilecektir. Uygulama, Turan Kart, Turan’ın internet sitesi ya da Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler, Turan’ın Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumundaki üçüncü taraflarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.

Kullanıcı, Turan Hizmetleri’nin ve/veya Ürün ve Hizmetler’in sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Turan Hizmetleri’nden ve/veya Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini kabul eder.

Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonuçlanmadan önce Kullanıcı’ya işlem ücretine ilişkin bilgi verilir ve işlem onayıyla birlikte Turan Kart’tan işlem ücretinin tahsilatı gerçekleştirilir.

Kullanıcı’nın daha önce yapmış olduğu işlem bilgileri kaydedilerek Uygulama üzerinden görüntülenecek olup ilgili kayıt seçilerek hızlı işlem gerçekleştirilebilecektir.

Turan Hizmetleri kapsamında sunulan ödeme ve elektronik para ile ilişkili hizmetler Turan’ın anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla sunulmakta olup Kullanıcı’nın bu hizmetlerle ilgili iddia ve taleplerinin muhatabı Kullanıcı’nın onayladığı çerçeve sözleşmenin tarafı olan ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcı, Turan Hizmetleri’nden faydalanılmasına ilişkin olarak Turan’ın anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının değişebileceğini, bu durumda Turan Hizmetleri’nden faydalanmak için yeni ödeme hizmeti sağlayıcısının taraf olduğu yeni bir sözleşmenin akdedilmesi gerekeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Uygulama ve/veya Turan Kart kullanılarak gerçekleştirilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle İş Ortağı’na geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması, İş Ortağı tarafından işlemin gerçekleştirilmemesi vb. sebepler dolayısıyla uğranabilecek tüm zarar ve sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

Turan Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, Turan’ın Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumundaki mevcut ve gelecekteki İş Ortakları ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.

Kullanıcı, mevcut Ürün ve Hizmetler’e ve Turan Hizmetleri’ne https://turan.app/ veya Uygulama’nın Apple Store ya da Google Play sayfalarından ulaşabilecektir.

Turan Kart ve Ek Hizmetler

Kullanıcı, Turan Kart’ı, Turan tarafından öngörülen noktalar vasıtasıyla veya Turan tarafından öngörülen diğer sistemler/süreçler aracılığıyla ilgili sözleşme imzalanması ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi akabinde alabilir ve Turan Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler kapsamındaki işlemlerini işbu Turan Kart ile gerçekleştirebilir.

İşbu Sözleşme’nin 4.10, 4.11 ve 4.12’inci maddeleri, Turan Kart ve Turan Kart ile gerçekleştirilebilecek işlemlere de uygulanacaktır.

Turan Kart ile gerçekleştirilebilecek işlemlere https://turan.app/ adresinden, Uygulama’dan ve Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşabilecektir.

Turan Kart’a yükleme yapılmasına ilişkin Turan’ın anlaşmalı olduğu üçüncü taraf bakiye yükleme noktası özelinde bu kapsamda kabul edilecek ödeme yöntemleri ile işlem ücretleri farklılaşabilecektir. Uygulama üzerinden kredi kartı ile Turan Kart’a yükleme yapılması durumunda 3D doğrulama yapılabilecek, kartın doğrulaması sonrasında tahsilat gerçekleştirilebilecektir.

Ek hizmetler kapsamında Kullanıcı, Turan’ın anlaşmalı olduğu fatura ödeme hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla kurum faturaları ödeyebilir. Fatura ödemelerine ilişkin özelliklerden yararlanan Kullanıcı’dan hizmet bedeli tahsil edilebilir. Fatura görüntüleme, ödeme, taksitlendirme ve sair işlemlere ilişkin özellikler ve koşullar Turan’ın üçüncü taraflarla anlaşmaları ve ilgili mevzuat doğrultusunda değişiklik gösterebilecektir.

Ek hizmetler kapsamında Kullanıcı, Turan’ın anlaşmalı olduğu İş Ortakları nezdinde abonelik işlemlerini, fatura taksitlendirme, güvence bedeli tahsilatı gibi fatura ödeme dışında abonelikleriyle ilgili diğer işlemleri de gerçekleştirebilecektir. Fatura taksitlendirme için söz konusu olacak komisyon ve işlem ücretleri ilgili İş Ortağı tarafından belirlenmekte olup, taksit sayısına göre değişkenlik göstermektedir ve işlem anında hesaplanarak Kullanıcı’ya sunulmaktadır.

Ek hizmetler kapsamında Kullanıcılar, anlaşmalı finansman Turan’ı ve/veya bankalar aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Finansman sağlamaya ilişkin Ürün ve Hizmetler’in kapsamı (fatura ödeme, öteleme, taksitlendirme, alışveriş, nakit ihtiyacı vb.) işlem tarihinde Turan’ın ilgili finansman Turan’ı ve/veya banka ile olan mevcut anlaşması doğrultusunda belirlenecektir.

Uygulama’ya Üyelik ve Uygulama Kullanım Şartları

Kullanıcı, Uygulama’ya üye olmak ve Turan Hizmetleri’nden faydalanmak için Turan ve/veya Turan Kart’a ilişkin olarak İş Ortağı tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Ürün ve Hizmetler’den faydalanılamamasından Turan ve/veya İş Ortakları sorumlu değildir.

Kullanıcı, Uygulama’ya bir işletme adına ve /veya kurumsal GSM aboneliği ile erişiyor olması halinde, ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacak, Turan tarafından talep edilmesi halinde işletme adına yetkili olduğuna ilişkin gerekli bilgi/belgeleri derhal temin edecektir.

Kullanıcı, Üyelik Bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı’ya ait Üyelik Bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.

Kullanıcı, Üyelik Bilgileri’nde ve/veya Turan Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, Uygulama şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, Uygulama’nın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde Turan’a derhal bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde Turan’a bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Turan’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir. 6.5. Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olurken elektronik para hesap açılışına ilişkin olarak kabul ettiği sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya, Uygulama içerisinde erişebileceği ve işlem yapabileceği bir elektronik para hesabı ve bu hesaba tanımlı bir sanal kart oluşturulur.

Uygulama aktivasyonu için Turan tarafından talep edilen Üyelik Bilgileri’nin, Kullanıcı’nın sağladığı cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık aktivasyon kodunun ve Kullanıcı tarafından belirlenecek Uygulama şifresinin sağlanması gerekmektedir.

Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı için Uygulama ve cihaz eşleştirmesi yapılacak olup Kullanıcı sadece Uygulama şifresini girerek Uygulama’da işlem yapabilecektir.

Uygulama şifresinin unutulması durumunda Uygulama içerisinden “Şifremi unuttum” seçeneği ile yeni bir şifre belirlenebilecektir.

Turan, Uygulama aktivasyonu sürecini ve Uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup bu halde Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanabilmesi için farklı/ek bilgi girişi yapması gerekebilecektir.

Uygulama’ya tanımlı cep telefonunun değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması veya çalınması halinde Kullanıcı bunu Çağrı Merkezi üzerinden Turan’a bildirmekle yükümlüdür. Uygulama aktivasyonu, Turan tarafından Uygulama Çağrı Merkezi’nden iptal edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde Turan’a bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Turan’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

Kullanıcı, Turan Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için cep telefonuna gönderilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Turan ve/veya İş Ortağı Üyelik Bilgileri’ni ve/veya şifreyi herhangi bir kanal (e-mail, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Turan’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir. 6.13. Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Turan’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

Kullanıcı, Uygulama üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Uygulama’yı kullanılmasından ve Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Turan tarafından Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Turan’a karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder. 6.16. Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden verilen talimatlar Turan’a ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Kullanıcı Turan’ı yetkili kılar.

Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği birtakım işlemlerin ayrıca ücretlendirilebileceğini ve bunlara ilişkin olarak onayı doğrultusunda Uygulama üzerinden ilgili tutarların ayrıca tahsil edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 6.18. Turan ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunması

Kullanıcı, Turan’a ait işyeri, ofis veya Turan’ın Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden Turan ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden Turan’a göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan Turan ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda Turan’a aktarılan tüm kişisel verilerinin Turan tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, Turan tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, Turan ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda Turan tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Turan’ın ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin güncel aydınlatma metni https://turan.app/ adresinde yer almaktadır.

Kullanıcı, Turan’ın ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, Turan Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Turan’ın ya da İş Ortağı’nın Ürün ve Hizmetler’in ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Turan’ın gizlilik politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Turan ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Yasal Yükümlülükler

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da ve Turan internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Madde 6.12 düzenlemesi uygulanacaktır.

Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı Turan’a aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya Uygulama’dan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama veya Turan sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Turan ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya Turan’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Turan sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Turan’ın fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Turan’dan talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) Turan’ın uğradığı tüm zararları fer’ileri ile beraber derhal karşılamakla yükümlüdür.

Turan’ın, Uygulama’da ve/veya Turan Sadakat Programı kapsamında İş Ortakları veya sair üçüncü kişiler tarafından sunulan içerikler ile Ürün ve Hizmetler bakımından, bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Turan’ın Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumunda olmadığı (sözleşmenin tarafı olmadığı) durumlarda satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm taleplerini ilgili satıcıya/sağlayıcıya yöneltmekle yükümlü olup söz konusu taleplerin muhatabı Turan değildir.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, ödeyen, üye işyeri, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Turan’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu maddede belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların, Turan’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını ve işlemlerle ilgili her türlü ücret, masraf, vergi vb. kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Uygulama üzerinden Turan’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Turan’ın ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Turan’dan ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Turan’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Turan üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Uygulama’nın kullanımından, İş Ortağı’nın sunduğu Ürün ve Hizmetler’den yararlanan ve ödeyen sıfatıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Turan, Turan Hizmetleri’nin veya Ürün ve Hizmetler’in Kullanıcı tarafından kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Turan ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu sebeplerle herhangi bir ad altında Turan ve/veya İş Ortağı’ndan talepte bulunamaz.

Kullanıcı, üçüncü taraflarca Uygulama veya Turan Kart kullanılarak yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Turan’ın hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

Turan, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Turan’ın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

Süre ve Fesih

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Turan, Kullanıcı’nın Turan Hizmetleri’nden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Turan’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Turan her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde Turan Hizmetleri’ni, herhangi bir Ürün veya Hizmeti ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Turan Hizmetleri’nden yararlanmasına son verebilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kullanıcı, Turan Hizmetleri ve/veya Ürün ve Hizmetler’e ilişkin ödeme faaliyetleri çerçevesinde İş Ortağı ya da Ürün ve Hizmetler’i sunabilecek sair üçüncü kişiler ile arasındaki ilişkiden Turan’ın sorumlu olmadığını, bu kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili Turan’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, Ürün ve Hizmetler’le ilgili her türlü talebini ilgili İş Ortağı’na yönelteceğini kabul ve beyan eder. Turan Uygulama’yı “OLDUĞU GİBİ” sunmakta olup ticari elverişlilik veya belli bir amaca veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmamakta, Uygulama’nın kusursuz olacağına veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

Turan, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanımı başta olmak üzere Turan Hizmetleri’nden yararlanması neticesinde yahut Kullanıcılar’ın sair fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Turan’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Diğer Hükümler

Turan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın grup şirketlerinden herhangi birine devredebilecektir.

Turan, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Turan Hizmetleri’nden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, Taraflar işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. 11.5. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Turan’a ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Turan’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki koşullar üzerinde ve/veya yayınladığı sair düzenlemeleri dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Turan Hizmetleri’ni, Uygulama’yı ve/veya Ürün ve Hizmetleri yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Turan tarafından Sözleşme ve diğer koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da ve https://turan.app/ internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması veya Turan Kart kullanımını devam ettirmesi ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.