Çalışma İzni Belgesi Nasıl Alınır? - Turan

Türkiye'de çalışma izninin nasıl alındığı ile ilgili merak ettiğiniz her şey için tıklayabilirsiniz.

Calisma_İzni
Calisma_İzni
Calisma_İzni

Kimler Çalışma İzni Başvurusunda Bulunabilir?

Toplam süresi en az 6 ay olup geçerliliği devam eden ikamet izni sahibi yabancılar ve bu yabancıları istihdam etmek isteyen işverenler yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapabilmektedir.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruların ilk aşaması, Çalışma Bakanlığı'na ait online portalda bir iş yeri kaydı oluşturulmasıdır. Bu aşamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri temsilcinizin elektronik imza ve tebligata elverişli Kayıtlı E-Posta (KEP) adresi ile tamamlanmaktadır.

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Şirketin ve yabancı çalışan tarafından imzalanmış iş sözleşmesi. 

  • Başvuru sahibinin pasaport sureti.

  • Çalışanın Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti.

  • Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.

  • Şirketin son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

Hangi İş Alanları İçin Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir?

Eğitim:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge gerekmektedir.

Ev Hizmetleri:

Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Sağlık:

Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek çalışanları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön İzin Belgesi gerekmektedir.

Turizm:

Turizm İşletme Belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi gerekmektedir.

Eğlence:

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis belgesi gerekmektedir.

Havacılık:

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı gerekmektedir.

Mühendis ve Mimarlar

Mesleki Hizmetler kapsamında mühendis/mimar olarak çalışma izni talep edilen yabancının, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Belgeli tüm kullanıcılarımız Turan ile tüm Türk Devletleri'ne %100 dijital ve uygun maliyetli para transferi yapabilmektedir.

Turan ile ne yapılır

Tüm finansal ihtiyaçlarınız tek bir uygulamada!

Turan hesabınıza para yükleyerek, uluslararası ve yurt içi para transferi işlemlerinizi 7/24 gerçekleştirebilir ve diğer tüm finansal ihtiyaçlarınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Uluslararası Para Transferi

7/24 Para Transferi

Karekod ile Ödeme

Fiziksel ve Sanal Turan Kart

Temassız Ödeme

Fatura Ödeme