Tölegler

Tölegler

Hasap Açmak we Ulanyş Tölegi

Mugt

Turan hasabyňyzy ulanmak üçin hiç haçan hasap açmak ýa-da ulanmak üçin töleg tölemersiňiz.

Hasap Açmak we Ulanyş Tölegi

Mugt

Turan hasabyňyzy ulanmak üçin hiç haçan hasap açmak ýa-da ulanmak üçin töleg tölemersiňiz.

Turan Wirtual Kart

Mugt

Turan hasabyňyz bilen baglanyşykly Turan wirtual kartyňyzy belli bir çäkler bilen mugt döredip bilersiňiz.

Turan Wirtual Kart

Mugt

Turan hasabyňyz bilen baglanyşykly Turan wirtual kartyňyzy belli bir çäkler bilen mugt döredip bilersiňiz.

Bank Geçirimleri Boýunça iň ýokary Balans

Mugt

Turan hasabyňyzy bank hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen mugt dolduryp bilersiňiz.

Bank Geçirimleri Boýunça iň ýokary Balans

Mugt

Turan hasabyňyzy bank hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen mugt dolduryp bilersiňiz.

Başga bir Turan Hasabyna Pul Geçirmek

Mugt

Başga Turan hasabyna pul geçirmek amallaryňyz üçin hiç hili töleg alynmaýar.

Başga bir Turan Hasabyna Pul Geçirmek

Mugt

Başga Turan hasabyna pul geçirmek amallaryňyz üçin hiç hili töleg alynmaýar.

Öz Bank Hasabyňyza Pul Geçirmek

%1

Size degişli bank hasabyna pul geçirmek amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar.

Öz Bank Hasabyňyza Pul Geçirmek

%1

Size degişli bank hasabyna pul geçirmek amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar.

Öz bank hasabyňyza pul geçirmek (Iş wagty)

%1 + 5,77 TL (BSMV Dahil)

Size ait bir banka hesabına mesai saatleri dışında gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerinizde transfer etmek istediğiniz tutar üzerinden %1 + 5,77 TL oranında işlem ücreti alınmaktadır.

Öz bank hasabyňyza pul geçirmek (Iş wagty)

%1 + 5,77 TL (BSMV Dahil)

Size ait bir banka hesabına mesai saatleri dışında gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerinizde transfer etmek istediğiniz tutar üzerinden %1 + 5,77 TL oranında işlem ücreti alınmaktadır.

IBAN-a Pul Geçirmek

%1

Türk Lira bank hasaplaryna pul geçiriş amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar. 1% + 5.77 TL (BITT-i goşmak bilen) geleşik tölegi, iş wagtynyň daşynda geçirjek pul geçiriş amallaryňyz üçin geçirmek isleýän mukdaryňyzdan alynýar.

IBAN-a Pul Geçirmek

%1

Türk Lira bank hasaplaryna pul geçiriş amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar. 1% + 5.77 TL (BITT-i goşmak bilen) geleşik tölegi, iş wagtynyň daşynda geçirjek pul geçiriş amallaryňyz üçin geçirmek isleýän mukdaryňyzdan alynýar.

Öz Karz Kartaňyza Pul Geçirmek

%1

Size degişli kredit kartoçkasyna pul geçirmek amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar.

Öz Karz Kartaňyza Pul Geçirmek

%1

Size degişli kredit kartoçkasyna pul geçirmek amallaryňyzda, geçirmek isleýän mukdaryňyzdan 1% amal tölegi alynýar.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

%3

3% geleşik tölegi, debit / kredit kartoçkasyndan balans hasabyňyzy doldurmak isleýän mukdaryňyzdan alynýar.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

%3

3% geleşik tölegi, debit / kredit kartoçkasyndan balans hasabyňyzy doldurmak isleýän mukdaryňyzdan alynýar.

Hasap-Faktura Tölegi

2₺

Turan hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen hasap-faktura töleglerini edip bilersiňiz. Her bir töleg amallary üçin 2 TL amal tölegi degişlidir.

Hasap-Faktura Tölegi

2₺

Turan hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen hasap-faktura töleglerini edip bilersiňiz. Her bir töleg amallary üçin 2 TL amal tölegi degişlidir.

QR Kody Bilen Nagt Pul Almak

%1,14 + 1 ₺

QR kody bilen bankomatyň üsti bilen Turan hasabyňyzdan nagt pul almak amallaryňyzda, nagt pul almak isleýän mukdaryňyzdan 1,14% + 1 TL geleşik tölegi alynýar.

QR Kody Bilen Nagt Pul Almak

%1,14 + 1 ₺

QR kody bilen bankomatyň üsti bilen Turan hasabyňyzdan nagt pul almak amallaryňyzda, nagt pul almak isleýän mukdaryňyzdan 1,14% + 1 TL geleşik tölegi alynýar.

Daşary Ýurda Pul Geçirmek

Geleşik Derrew Zarýad Alýar

Turan hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen daşary ýurda pul geçirip bilersiňiz. Her bir pul geçiriş geleşigi üçin geleşik tölegleri belli bir çäkde amal gelende alynýar.

Daşary Ýurda Pul Geçirmek

Geleşik Derrew Zarýad Alýar

Turan hasabyňyzdan belli bir çäkler bilen daşary ýurda pul geçirip bilersiňiz. Her bir pul geçiriş geleşigi üçin geleşik tölegleri belli bir çäkde amal gelende alynýar.

Çäklendirmeler

Çäklendirmeler

TassyklanmÝazgysyk Hasap

Bank Hasabyňyzdan Pul Goýmak

2.750 ₺ / Ay

Bank hasabyňyzdan Turan hasabyňyza ýükläp boljak iň ýokary balans ýüklemek çägiňiz aýda 2,750,00 TL. 2.750.00 exceed-dan ýokary ýüklemeler ýerine ýetirilip bilinmez.

Bank Hasabyňyzdan Pul Goýmak

2.750 ₺ / Ay

Bank hasabyňyzdan Turan hasabyňyza ýükläp boljak iň ýokary balans ýüklemek çägiňiz aýda 2,750,00 TL. 2.750.00 exceed-dan ýokary ýüklemeler ýerine ýetirilip bilinmez.

Pul Goýma Çägi

2.750 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyzda bolup biljek iň ýokary balansdyr.

Pul Goýma Çägi

2.750 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyzda bolup biljek iň ýokary balansdyr.

Turan Wirtual Kart

2.750 ₺ / Ay

Bu, Turan Wirtual Kartyňyz bilen edip boljak iň ýokary aýlyk satyn alyş çägiňizdir.

Turan Wirtual Kart

2.750 ₺ / Ay

Bu, Turan Wirtual Kartyňyz bilen edip boljak iň ýokary aýlyk satyn alyş çägiňizdir.

Hasap-Faktura Tölegi

2.750 ₺ / Ay

Turan, hasabyňyz bilen töläp biljek iň ýokary aýlyk mukdarydyr.

Hasap-Faktura Tölegi

2.750 ₺ / Ay

Turan, hasabyňyz bilen töläp biljek iň ýokary aýlyk mukdarydyr.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

2.750 ₺ / Ay

Debet ýa-da kredit kartoçkaňyz bilen Turan hasabyňyza ýükläp boljak balans ýükleme çägiňiz. Çäkden ýokary amallary ýükläp bolmaz. Debet / kredit kartoçkasy bilen goýlan goýumlary diňe amal amallary üçin ulanyp bolýar, yzyna alyp ýa-da nagt görnüşinde iberip bolmaýar.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

2.750 ₺ / Ay

Debet ýa-da kredit kartoçkaňyz bilen Turan hasabyňyza ýükläp boljak balans ýükleme çägiňiz. Çäkden ýokary amallary ýükläp bolmaz. Debet / kredit kartoçkasy bilen goýlan goýumlary diňe amal amallary üçin ulanyp bolýar, yzyna alyp ýa-da nagt görnüşinde iberip bolmaýar.

GÖK HESAP

Pul Goýma Çägi

750.000.00 ₺

Bu, Turan hasabyňyzda bolup biljek iň ýokary balansdyr.

Pul Goýma Çägi

750.000.00 ₺

Bu, Turan hasabyňyzda bolup biljek iň ýokary balansdyr.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, bank kartyňyz bilen Turan hasabyňyza goşup biljek iň ýokary aýlyk çägiňizdir. Bank kartoçkasy bilen goşulan serişdeler diňe töleg amallary üçin ulanylyp bilner we nagt däl ýa-da beýleki hasaplara geçirilip bilinmez.

Debit / Kredit Kartoçkasy Bilen ýokary Balans

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, bank kartyňyz bilen Turan hasabyňyza goşup biljek iň ýokary aýlyk çägiňizdir. Bank kartoçkasy bilen goşulan serişdeler diňe töleg amallary üçin ulanylyp bilner we nagt däl ýa-da beýleki hasaplara geçirilip bilinmez.

Bank Hasabyňyzdan Pul Goýmak

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, bank hasabyňyzdan Turan hasabyňyza goşup biljek iň ýokary aýlyk çägiňizdir.

Bank Hasabyňyzdan Pul Goýmak

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, bank hasabyňyzdan Turan hasabyňyza goşup biljek iň ýokary aýlyk çägiňizdir.

Turan Hasabyňyza Gelen Geçirimler

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyza beýleki Turan hasaplaryndan geçirilip bilinjek iň ýokary aýlyk girdeji çägiňizdir.

Turan Hasabyňyza Gelen Geçirimler

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyza beýleki Turan hasaplaryndan geçirilip bilinjek iň ýokary aýlyk girdeji çägiňizdir.

Turan Hasabyňyzdan Kredit Kartyňyza Geçirim

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyzdan kredit kartoçkaňyza edip biljek iň ýokary aýlyk geçiriş çägiňizdir.

Turan Hasabyňyzdan Kredit Kartyňyza Geçirim

750.000.00 ₺ / Ay

Bu, Turan hasabyňyzdan kredit kartoçkaňyza edip biljek iň ýokary aýlyk geçiriş çägiňizdir.

Turan Wirtual Kart

750.000,00 ₺ / Ay

Bu, Turan Wirtual Kartyňyz bilen satyn alyp boljak aýlyk çägiňizdir.

Turan Wirtual Kart

750.000,00 ₺ / Ay

Bu, Turan Wirtual Kartyňyz bilen satyn alyp boljak aýlyk çägiňizdir.